Autor: bauer

Jednotný patentový soud

Jednotný patentový soud je se řídí podle dohody o Jednotném patentovém soudu (2013/C 175/01). Dohoda o Jednotném patentovém soudu by uzavřena za účelem spolupráce členských států Evropské unie v oblasti patentů významně přispívá k procesu integrace v Evropě, zejména k budování vnitřního trhu v rámci Evropské unie, pro nějž je příznačný volný pohyb zboží a…
Více

Ochranné známky v ČR a EU

Důvody registrace ochranné známky, rešerše na dostupnost ochranné známky a obecně výhody z ochranné známky. Využití patentového zástupce.

Design Patents vs. Registered Community Design of the European Union – A guide not only for US applicants

Abstract The present article is a comparative study of similarity (differences) between “US Patent Design” and “Registered Community Design” in the European Union. Both “design rights” are providing exclusivity rights in different territory. The “US Design Patent” provides an exclusivity rights in the USA while “Registered Community design” provides an exclusive right in the whole…
Více

The European Union Design system

A design generally means the appearance of the whole or a part of a product resulting from the features of, in particular, the lines, contours, colours, shape, texture and/or materials of the product itself and/or its ornamentation. Product means any industrial or handicraft item, including inter alia parts intended to be assembled into a complex…
Více

Rozsah ochrany vyplývající z patentů v České republice

Udělený patent dává majiteli právo výlučně využívat vynález. Do jisté míry představuje patent právo zakázat výrobu, nabídku, uvádění na trh nebo používání výrobku nebo procesu, který je předmětem patentu, nebo k tomu účelu výrobek dovážet či skladovat nebo s ním jiným způsobem nakládat. Bez souhlasu majitele nesmí nikdo dodávat nebo k dodání nabízet jiné osobě,…
Více

Nové metodické pokyny Úřadu průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví zveřejnil k 5.4.2019 nové (rozuměj upravené) metodické pokyny týkající se obecné části, ochranných známek, sporných řízeních ve věci ochranných známek a opravných řízení. Novela zákona o ochranných známkách (2019) V nových metodických pokynech Úřad reflektuje změny v zákoně o ochranných známkách, které jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.…
Více

Nové pokyny pro softwarové patenty v USA

Zajímáte se o právní ochranu softwaru (počítačového programu) nebo počítačem realizovaného vynálezu v USA? S účinností od 7. ledna 2019 mají američtí patentoví referenti k dispozici nový soubor pokynů k vyhodnocení softwarových patentových přihlášek. Pokyny kodifikovaly nedávnou judikaturu tak, aby zajistily větší konzistenci v řízení o patentových přihláškách v USA a před příslušnými soudy. Revidovaná příručka o způsobilosti…
Více

Chráněno: Manuál pro přípravu podkladů

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Patent vs. Užitný vzor

Následující článek se týká rozdílu mezi podmínkou patentovatelnosti, resp. zápisné způsobilosti, vynálezu, resp. technického řešení. Článek rozebírá podmínky zápisu užitného vzoru do rejstříku, konkrétněji relativní důvodů zápisné nezpůsobilosti – přesáhnutí tzv. rámce odborné dovednosti. Vynálezecká činnost vs. rámec odborné dovednosti Porovnáme-li zákon 527/1990 Sb. Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, se zákonem 478/1992…
Více

Patent a software

Software je pro odborníka v oboru sled instrukcí, který vykonává počítač anebo jakýkoliv stroj. Z hlediska Patentového zákona (českého i evropského) je definice stejná, avšak v přesném znění Patentového zákona se označuje sled instrukcí jako „počítačový program“. Právní ochranu softwaru v Evropě, mimo jiné, poskytuje Autorský zákon. Obvykle bývá součástí softwaru i GUI (graphical user…
Více