Naše služby

Poskytujeme odbornou pomoc fyzickým a právnickým osobám k právům  průmyslového vlastnictví, zejména z oblasti ochrany výsledků technické tvůrčí činnosti (patent, užitný vzor, průmyslový vzor) a k právům na označení (ochranné známky a zeměpisná označení).

Mezi naše služby patří

Zpracování podkladů a zastupování ve správním řízení před orgány státní správy anebo nadnárodním/mezinárodním orgánem a v řízení před soudy ve věcech průmyslového vlastnictví. Zastupuji v řízení o Evropském patentu u Evropského patentového úřadu, Mezinárodního úřadu a Úřadu průmyslového vlastnictví v ČR. Rovněž zprostředkuji řízení o udělení patentu v USA, Číny, Japonsku, Jižní Koreji. 

Zápisné řízení – získání patentu, užitného vzoru, průmyslového vzoru a ochranné známky

 

Rešeršní práce

 

 • Rešerše patentovatelnosti
 • Rešerše na právní status
 • Rešerše a analýza patentové čistoty (Freedom to operate study)
 • Patent landscape report
 • Rešerše na novost a individuální povahu průmyslového vzoru
 • Rešerše na dostupnost ochranné známky

Sporné řízení

Poskytujeme zastupování profesionálním patentovým zástupcem ve sporných řízení před zápisnými úřady. Poskytujeme právní analýzu k pravděpodobnosti výhry ve sporném řízení. Zpracováváme podklady a zastupujeme klienty v následujících řízení:

 • zrušení patentu;
 • výmaz užitného anebo průmyslového vzoru;
 • námitkové řízení ochranné známky;
 • zrušení ochranné známky;
 • prohlášení ochranné známky za neplatnou.

Rovněž zastupujeme klienty v případě soudních sporů ve věci průmyslového vlastnictví u Městského soudu v Praze.

Zastupujeme klienty v mimosoudním řízení a předžalobních výzvách.

Licenční služby a smlouvy

Zastupujeme strany v licenčních jednání a navrhujeme licenční smlouvy. Rovněž zajišťujeme smlouvy o převodu práv.