Naše služby

Poskytujeme odbornou pomoc fyzickým a právnickým osobám k právům  průmyslového vlastnictví, zejména z oblasti ochrany výsledků technické tvůrčí činnosti (patent, užitný vzor, průmyslový vzor) a k právům na označení (ochranné známky a zeměpisná označení).

Mezi naše služby patří

Zpracování podkladů a zastupování ve správním řízení před orgány státní správy anebo nadnárodním/mezinárodním orgánem a v řízení před soudy ve věcech průmyslového vlastnictví.

Zápisné řízení – získání patentu, užitného vzoru, průmyslového vzoru a ochranné známky

 • Přihláška vynálezu se žádostí o udělení patentu v ČR – zpracování podloh patentové přihlášky, včetně nároků a vypracování odpovědí na dopisy od patentových úřadů.
 • Mezinárodní přihláška podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT), tzv. mezinárodní přihlášky – zastupování, zpracování podloh, návrhy nároků pro mezinárodní řízení, sledování řízení, sledování a upozornění na lhůty.
 • Zprostředkované zastupování v cizině a přihlašování vynálezů do zahraničí (USA, JP, … )
 • Přihlášky užitných vzorů – zpracování podloh užitného vzoru, zejména nároků na ochranu, zastupování a řízení registračního procesu.
 • Přihlášky průmyslových vzorů – zpracování a podání přihlášky, řízení ve věcech průmyslových vzorů v ČR.
 • Přihlášky průmyslových vzorů Společenství zpracování a podání přihlášky, řízení ve věcech průmyslových vzorů v EU.
 • Validace Evropských patentů – zajištění formálních náležitostí k validacím Evropského patentu.
 • Přihláška ochranné známky v ČR – zpracování přihlášky a zastupování.
 • Přihláška ochranné známky v EU – zpracování přihlášky a zastupování.

Rešeršní práce

 • Rešerše patentovatelnosti
 • Rešerše na právní status
 • Rešerše a analýza patentové čistoty (Freedom to operate study)
 • Patent landscape report
 • Rešerše na novost a individuální povahu průmyslového vzoru
 • Rešerše na dostupnost ochranné známky

Sporné řízení

Poskytujeme zastupování profesionálním patentovým zástupcem ve sporných řízení před zápisnými úřady. Poskytujeme právní analýzu k pravděpodobnosti výhry ve sporném řízení. Zpracováváme podklady a zastupujeme klienty v následujících řízení:

 • zrušení patentu;
 • výmaz užitného anebo průmyslového vzoru;
 • námitkové řízení ochranné známky;
 • zrušení ochranné známky;
 • prohlášení ochranné známky za neplatnou.

Rovněž zastupujeme klienty v případě soudních sporů ve věci průmyslového vlastnictví u Městského soudu v Praze.

Zastupujeme klienty v mimosoudním řízení a předžalobních výzvách.

Licenční služby a smlouvy

Zastupujeme strany v licenčních jednání a navrhujeme licenční smlouvy. Rovněž zajišťujeme smlouvy o převodu práv (prodej práv).


Poskytujeme nezávislé poradenství a dalších služby v oblasti financování ochrany duševního vlastnictví.


Přejete-li si využít naše služby nebo znát náš ceník, neváhejte nás kontaktovat.