Prague
+420 608 785 607
docket@bauerip.eu

Naše služby

Poskytujeme odbornou pomoc fyzickým a právnickým osobám ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví, zejména k právům z oblasti ochrany práv k výsledkům technické tvůrčí činnosti (patent, užitný vzor, průmyslový vzor).

Mezi naše služby patří:

Zpracování, zastupování a řízení přihlášek před orgány státní správy a v řízení před soudy ve věcech průmyslového vlastnictví, tj. ve věcech vynálezů, průmyslových a užitných vzorů a topografií polovodičových výrobků.

Specializujeme se zejména na:

Zpracování podloh přihlášek vynálezu, užitných a průmyslových vzorů.

Validace Evropských patentů.

Rešeršní práce

  • Rešerše patentovatelnosti
  • Rešerše na právní status
  • Rešerše a studie patentové čistoty (Freedom to operate study)
  • Patent landscape report

Poskytování nezávislého poradenství a dalších služeb (financování ochrany duševního vlastnictví, vymáhání práv, navhrování optimální ochrany) souvisejících s ochranou průmyslového vlastnictví a transferu technologií.

Přejete-li si využít naše služby nebo znát náš ceník, neváhejte nás kontakovat.