O nás

Specializujeme se na poradenství a ochranu průmyslového vlastnictví, zejména k výsledkům technické tvůrčí činnosti (patent, užitný vzor, průmyslový vzor) a k právům na označení (ochranná známka a zeměpisné označení).

Vzdělání a specializace

Zabýváme se zejména vynálezy v oblasti fyziky a matematiky, včetně počítačem realizovaných vynálezů. Máme mnohaleté zkušenosti v oblasti jaderné fyziky, materiálové fyziky, optiky, biofyziky, softwarových vynálezů i umělé inteligence.

Patentový zástupce, Karel Bauer, získal magisterský titul v oboru jaderné a částicové fyziky na matematicko-fyzikální fakultě UK. V roce 2017 vykonal zkoušku patentových zástupců a stal se tak patentovým zástupcem a profesionálním zástupcem před EUIPO. Během své praxe studoval a získal mnoho certifikátů z významných a mezinárodně respektovaných vysokých škol a organizací zabývající se průmyslovým vlastnictvím. Patentový zástupce studoval v CEIPI (Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle) – Štrasburk, Francie; na Maastricht University; a WIPO (Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě).

Více na LinkedIn

Oprávnění

Jsme oprávnění zastupovat v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví a v soudních řízení ve věcech průmyslového vlastnictví na základě ustanovení § 2 zák. č. 417/2004 Sb, ustanovení § 25b a § 137 odst. 2 OSŘ a z § 2 zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích, a ustanovení § 35 odst. 2 zák. č. 150/2002, soudní řád správní.

Dále můžeme zastupovat ve věcech mezinárodních přihlášek PCT před světovou organizací duševního vlastnictví WIPO.

Rovněž můžeme zatupovat před Evropským úřadem duševního vlastnictví ve věcech průmyslových vzorů.

Jsme členy: Komora patentových zástupců