O nás

Specializujeme se na poradenství a ochranu průmyslového vlastnictví, zejména k výsledkům technické tvůrčí činnosti (patent, užitný vzor, průmyslový vzor) a k právům na označení (ochranná známka a zeměpisné označení).

Vzdělání a specializace

Zabýváme se zejména vynálezy v oblasti fyziky a matematiky, včetně počítačem realizovaných vynálezů. Máme mnohaleté zkušenosti v oblasti jaderné fyziky, materiálové fyziky, optiky, biofyziky, softwarových vynálezů i umělé inteligence.

Patentový zástupce, Karel Bauer, získal magisterský titul v oboru jaderné a částicové fyziky na matematicko-fyzikální fakultě UK. V roce 2017 vykonal zkoušku patentových zástupců a stal se tak patentovým zástupcem a profesionálním zástupcem před EUIPO. Během své praxe studoval a získal mnoho certifikátů z významných a mezinárodně respektovaných vysokých škol a organizací zabývající se průmyslovým vlastnictvím. Patentový zástupce studoval v CEIPI (Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle) – Štrasburk, Francie; na Maastricht University; a WIPO (Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě). Od roku 2022 je kvalifikovaný Evropský patentový zátupce (EQE).

Více na LinkedIn

Oprávnění

Jsem oprávněn zastupovat v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví a v soudních řízení ve věcech průmyslového vlastnictví na základě ustanovení § 2 zák. č. 417/2004 Sb, ustanovení § 25b a § 137 odst. 2 OSŘ a z § 2 zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích, a ustanovení § 35 odst. 2 zák. č. 150/2002, soudní řád správní.

Dále můžeme zastupovat ve věcech mezinárodních přihlášek PCT před světovou organizací duševního vlastnictví WIPO.

Rovněž mohu zatupovat před Evropským úřadem duševního vlastnictví ve věcech ochranných známek a průmyslových vzorů.

Jsem kvalifikovaný Evropský patentový zástupce (EQE) u Evropského patentového úřadu (EPO).

Jsem členem: Komora patentových zástupců, European Patent Institute