Patentové a známkové rešerše

V oblasti patentových a známkových rešerší poskytujeme


Rešerši na novost & dostupnost

  • V případě zájmu o ověření novosti Vašeho nápadu (vynálezu, designu anebo i označení) Vám zpracujeme rešerši na novost anebo dostupnost zápisu. Tato rešerše zahrnuje odhalení nejbližšího stavu techniky, tj. řešení, které je Vašemu nápadu co nejblíže, nebo je dokonce identické. V případě ochranných známek zjistíme, zdali neexistuje již identické označení ve spojení s výrobky anebo službami.


Rešerši na stav techniky / Patent landscape report

  • Tato rešerše je vhodná pro investory a začínající podniky (Startup).

  • Rešerše se provádí v případě zájmu o patentovou aktivitu v dané oblasti techniky.

  • V rámci rešerše je možné odhalit nejnovější trendy v definované oblasti techniky, popř. určit směr budoucího vývoje.


Rešerši na patentovou čistotu / Freedom to operate

  • Rešerše je vhodná pro fungující i začínající podniky a investory, kteří hodlají uvést na trh nový výrobek nebo hodlají vstoupit na nové, zpravidla zahraniční, trhy.

  • Rešerše se provádí v případě zájmu o patentovou aktivity třetích stran (konkurentů, kteří se Vás snaží odstranit z trhu).

  • V rámci rešerše na patentovou čistotu srovnám Váš produkt s nároky exkluzivních práv, provedu analýzu na rozsah ochrany a poskytnu právní stanovisko, zdali výrobek spadá do rozsahu ochrany konkurenčního patentu, užitného vzoru, průmyslového vzoru, ochranné známky.


Rešerši na porušení průmyslových práv

  • Rešerše je vhodná pro právnické nebo fyzické osoby, které se zajímají o neautorizované využívání průmyslového vlastnictví.

  • Na základě nároků poskytnu nejpravděpodobnější narušitele práv.