Patentové a známkové rešerše

V oblasti patentových a známkových rešerší poskytujeme

 

Rešerši na novost & dostupnost

  • V případě zájmu o ověření novosti Vašeho nápadu (vynálezu, technického řešení, designu) anebo dosputnosti označení zpracujeme rešerši na novost nebo dostupnosti. Tato rešerše zahrnuje odhalení nejbližšího stavu techniky, tj. řešení, které je Vašemu nápadu co nejblíže, nebo je dokonce identické. U ochrané známky provedeme kontrolu možnosti registrace a případné narušení práv třetích stran.
  • Na základě výsledků z této rešerše poskytneme analýzu úspěšnosti se získáním exkluzivních práv (patentu, užitného vzoru, průmyslového vzoru, ochranné známky).

Rešerši na stav techniky / Patent landscape report

  • Tato rešerše je vhodná pro investory a začínající podniky (Startup).

  • Rešerše se provádí v případě zájmu o patentovou aktivitu v dané oblasti techniky.

  • V rámci rešerše je možné odhalit nejnovější trendy v definované oblasti techniky, popř. určit směr budoucího vývoje.

Rešerši na patentovou čistotu / Freedom to operate

  • Rešerše je vhodná pro fungující i začínající podniky a investory, kteří hodlají uvést na trh nový výrobek nebo hodlají vstoupit na nové, zpravidla zahraniční, trhy.

  • Rešerše se provádí v případě zájmu o patentovou aktivity třetích stran (konkurentů, kteří se Vás snaží odstranit z trhu).

  • V rámci rešerše na patentovou čistotu srovnáme produkt s nároky exkluzivních práv třetích stran, provedeme analýzu na rozsah ochrany a poskytneme právní stanovisko, zdali výrobek spadá do rozsahu ochrany konkurenčního patentu, užitného vzoru anebo průmyslového vzoru.

Rešerši na porušení průmyslových práv

  • Rešerše je vhodná pro právnické nebo fyzické osoby, které se zajímají o neautorizované využívání průmyslového vlastnictví.

  • Na základě nároků poskytneme nejpravděpodobnější narušitele práv.