Prague
+420 608 785 607
docket@bauerip.eu

Patentové rešerše a monitorování práv

V oblasti patentových rešerší poskytuji následující služby:


Rešerše na novost

 • Tato rešerše je vhodná pro zájemce o patent, užitný vzor, průmyslový vzor, nebo ochrannou známku.
 • V případě zájmu o ověření novosti Vašeho nápadu (vynálezu, designu anebo i označení) Vám zpracuji rešerši na novost. Tato rešerše zahrnuje odhalení nejbližšího stavu techniky, tj. řešení, které je Vašemu nápadu co nejblíže, nebo je dokonce identické.
 • Na základě výsledků z této rešerše Vám mohu poskytnout analýzu úspěšnosti se získáním exkluzivních práv (patentu, užitného vzoru, průmyslového vzoru, ochranné známky).

Rešerše na stav techniky / Patent landscape report

 • Tato rešerše je vhodná pro investory a začínající podniky (Startup).
 • Rešerše se provádí v případě zájmu o patentovou aktivitu v dané oblasti techniky.
 • V rámci rešerše je možné odhalit nejnovější trendy v definované oblasti techniky, popř. určit směr budoucího vývoje.

Rešerše na patentovou čistotu / Freedom to operate

 • Rešerše je vhodná pro fungující i začínající podniky a investory, kteří hodlají uvést na trh nový výrobek nebo hodlají vstoupit na nové, zpravidla zahraniční, trhy.
 • Rešerše se provádí v případě zájmu o patentovou aktivity třetích stran (konkurentů, kteří se Vás snaží odstranit z trhu).
 • V rámci rešerše na patentovou čistotu srovnám Váš produkt s nároky exkluzivních práv, provedu analýzu na rozsah ochrany a poskytnu právní stanovisko, zdali výrobek spadá do rozsahu ochrany konkurenčního patentu, užitného vzoru, průmyslového vzoru.

Rešerše na porušení průmyslových práv

 • Rešerše je vhodná pro právnické nebo fyzické osoby, které se zajímají o neautorizované využívání průmyslového vlastnictví.
 • Na základě nároků poskytnu nejpravděpodobnější narušitele práv.