Poskytujeme servis v oboru průmyslového vlastnictví

Poskytujeme servis v oboru průmyslového vlastnictví

Tento blog přináší různé postřehy a aktuality z oblasti práv k průmyslovému vlastnictví, zejména z oblasti patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek, sporů a rešerší.

Rovněž přinášíme postřehy z naší praxe.