Prague
+420 608 785 607
docket@bauerip.eu

Výhoda vlastnit patent

Výhoda vlastnit patent

Patenty, vedle užitných nebo průmyslových vzorů, ochranných známek apod., jsou jedním z forem ochrany umožňující vlastníkovi zajistit si exkluzivní právo na trhu. Vlastnit patent představuje obrovskou výhodu pro každou organizaci, protože vlastnictví poskytuje přístup na trh, pákový efekt při vyjednávání, financování ve formě investic a zvyšují ekonomickou a strategickou hodnotu organizace.

Na druhou stranu to také znamená, že nepřítomnost patentů je častou příčinou pomalého rozvoje organizace, viz studie EPO a EUIPO (1).

Server www.4ipcouncil.com publikoval a vyvinul interaktivního průvodce týkající se prohloubení a pochopení hodnoty průmyslového vlastnictví.

1. Nathan Wajsman, Chief Economist, a další. High-growth firms and intellectual property rights. místo neznámé : EPO, EUIPO, 2019. 978-3-89605-228-5.