Prague
+420 608 785 607
docket@bauerip.eu

Patenty a zpracování patentových přihlášek

Patentové právo Spojených států - United States patent law - qwe.wikiNa vynálezy, které splňují podmínky stanovené Patentovým zákonem, se udělují patenty.

Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné.

Za vynálezy se nepovažují zejména:
a) objevy, vědecké teorie a matematické metody;
b) estetické výtvory;
c) plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, jakož i programy počítačů;
d) podávání informací.

ŘÍZENÍ O UDĚLENÍ PATENTU

Řízení o udělení patentu se zahajuje podáním přihlášky vynálezu u Úřadu. Součástí přihlášky jsou i podlohy. Pomohu Vám zpracovat podlohy (popis, nároky a výkresy) patentové přihlášky v závislosti na Vašich potřebách.

Specializuji se na technickou oblast: Fyzika, Matematika a Informatika – tzv. počítačem implementované vynálezy. Po předchozí telefonické konzultaci (zdarma) je možné zpracovat podlohy přihlášky i v jiné oblasti techniky.

Je možné si vybrat z následující spolupráce:


Plné zpracování patentové přihlášky s rešerší na novost

  • Vypracuji rešerši na novost na základě Vámi předloženém popisu vynálezu. Popis může být písemný, fotografie, technické výkresy, nebo náčrtek od ruky. Druhou možností je ústní popis (videokonference je preferovaná možnost). Ve výjimečných případech lze i vynález předložit ve fyzické formě, ukázat v laboratoři, nebo v utajeném provozu. Je rovněž možné kombinovat výše uvedené přístupy.
  • Na základě rešerše na novost stanovím maximální rozsah ochrany podle Vašich obchodních záměrů. Pokud nemáte obchodní záměr doposud ujasněný, uvedu případné možnosti rozsahu ochrany vyplývající z patentu.
  • Na základě Vašeho rozhodnutí pak plně (anebo na základě předem domluvené spolupráce) zpracuji podlohy patentové přihlášky s nároky a výkresy. Po finální úpravě a schválení podloh následně přihlášku vynálezu podám.

Zpracování podloh patentové přihlášky bez rešerše na novost

  • Na základě Vámi předloženého popisu, který může být písemný, ústní (videokonference je upřednostňována) nebo ukázka fyzického produktu nebo metody, zpracuji podlohy patentové přihlášky.
  • Bez rešerše na novost však nezaručuji, že navržené nároky splní podmínky patentovatelnosti.

Úprava podloh patentové přihlášky podle Vašeho dřívějšího návrhu a konzultace na rozsah ochrany

  • Na základě Vámi předloženého písemného popisu zpracuji podlohy patentové přihlášky. K písemné přípravě je možné použít můj manuál na zpracování patentové přihlášky.
  • Poskytnu Vám konzultaci nad rozsahem ochrany s komentářem k případným exkluzivním právům.
  • Upravím přihlášku podle formálních představ patentového úřadu.

Formální úprava podloh patentové přihlášky bez ohledu na rozsah ochrany a konzultace na způsobilost ochrany


Výše uvedené platí i pro zpracování přihlášek užitných vzorů.