Patenty a zpracování patentových přihlášek

Na vynálezy, které splňují podmínky stanovené Patentovým zákonem, se udělují patenty.

Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné.

Za vynálezy se nepovažují zejména:
objevy, vědecké teorie a matematické metody;
estetické výtvory;
plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, jakož i programy počítačů;
podávání informací.

ŘÍZENÍ O UDĚLENÍ PATENTU

Řízení o udělení patentu se zahajuje podáním přihlášky vynálezu u Úřadu. Součástí přihlášky jsou i podlohy. Pomůžeme Vám zpracovat podlohy (popis, nároky a výkresy) patentové přihlášky v závislosti na Vašich potřebách.

Specializujeme se na technickou oblast: Fyzika, Matematika a Informatika – tzv. počítačem implementované vynálezy. Po předchozí telefonické konzultaci (zdarma) je možné zpracovat podlohy přihlášky i v jiné oblasti techniky.


SPOLUPRÁCE S BAUER-IP

Plné zpracování patentové přihlášky s rešerší na novost

  • Vypracujeme rešerši na novost na základě předběžného popisu vynálezu. Popis může být písemný, fotografie, technické výkresy, nebo náčrtek od ruky. Druhou možností je ústní popis (videokonference je preferovaná možnost). Ve výjimečných případech lze i vynález předložit ve fyzické formě, ukázat v laboratoři, nebo v utajeném provozu. Je rovněž možné kombinovat výše uvedené přístupy.
  • Stanovení maximálního rozsahu ochrany podle Vašich obchodních záměrů. Pokud nemáte obchodní záměr doposud ujasněný, uvedeme případné možnosti rozsahu ochrany vyplývající z patentu.
  • Zpracujeme podlohy patentové přihlášky s nároky a výkresy. Po finální úpravě a schválení podloh následně přihlášku vynálezu podáme.

Zpracování podloh patentové přihlášky bez rešerše na novost

  • Na základě předběžného popisu, který může být písemný, ústní (videokonference je upřednostňována) nebo ukázka fyzického produktu nebo metody, zpracujeme podlohy patentové přihlášky.
  • Bez rešerše na novost však nezaručujeme, že navržené nároky splní podmínky patentovatelnosti.

Úprava podloh patentové přihlášky podle Vašeho dřívějšího návrhu a konzultace na rozsah ochrany

  • Na základě Vámi předloženého písemného popisu zpracujeme podlohy patentové přihlášky. K písemné přípravě je možné použít náš manuál na zpracování patentové přihlášky.
  • Poskytneme konzultaci nad rozsahem ochrany s komentářem k případným exkluzivním právům.
  • Upravíme přihlášku podle formálních požadavků patentového úřadu.

Formální úprava podloh patentové přihlášky bez ohledu na rozsah ochrany a konzultace na způsobilost ochrany


Výše uvedené platí i pro zpracování přihlášek užitných vzorů.


Kontakt

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na emailové adrese docket@bauerip.eu