Průmyslový vzor

Registrace průmyslového vzoru, přihlášky průmyslového vzoru v ČR a v EU. Zastoupení v řízení o zápisu průmyslového vzoru, příprava odpovědi na úřední zprávy a úprava podloh, návrh na výmaz průmyslového vzoru, rešerše a monitorování na ostatní průmyslové vzory a licenční služby.

Registrace průmyslového vzoru v ČR a EU

Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Jde o vizuálně vnímatelnou vlastnost výrobku, nikoliv např. o jeho technickou nebo konstrukční podstatu. Výrobkem je průmyslově nebo řemeslně vyrobený prostorový nebo plošný předmět. Grafika sama o sobě, bez spojení s konkrétním výrobkem, průmyslovým vzorem není.

Ochrana průmyslového vzoru zápisem do rejstříku je určena pro řešení designérská. Správní řízení o registraci začíná podáním přihlášky průmyslového vzoru.

Orientační cena průmyslového vzoru

Průmyslový vzor v ČR: od 1000,- Kč (úřední poplatek) + od 9 600,- Kč honorář Patentového zástupce

Průmyslový vzor v EU: od 350,- EUR (úřední poplatek) + od 10 000,- Kč honorář Patentového zástupce

 

Účinky zapsaného průmyslového vzoru

Zápis průmyslového vzoru poskytuje jeho vlastníku výlučné právo užívat průmyslový vzor. Bauer-IP zastupuje klienty ve sporných řízeních, kteří se chtějí bránit vůči třetím osobám v užívání průmyslového vzoru bez jejich souhlasu. Užíváním průmyslového vzoru se rozumí zejména výroba, nabízení, uvedení na trh, dovoz, vývoz nebo užívání výrobku, ve kterém je tento průmyslový vzor ztělesněn nebo na kterém je aplikován, nebo skladování takového výrobku k uvedeným účelům.

Zaujaly vás naše služby v oblasti české a mezinárodní patentové ochrany, ochranných známek a užitných vzorů?