Kontakt

Klienti, nebo zájemci o služby mě mohou kontaktovat na emailové adrese docket@bauerip.eu

nebo telefonním čísle (+420) 608 785 607

Korespondenční adresa

Karel Bauer

Urešova 1266/2

148 00 Praha 4

Česká republika