kontaktní údaje

docket@bauerip.eu
+420 266 051 297

Adresa pro schůzky: Za Radnicí 835, Dolní Břežany

Korespondenční adresa: Karel Bauer, Urešova 1266/2, 148 00 Praha 4

Údaje z živnostenského rejstříku
Mgr. Karel Bauer
Typ podnikatele: Fyzická osoba
Adresa sídla: K. J. Erbena 110/28, 434 01, Most
Role subjektu: podnikatel
Identifikační číslo osoby: 07891032