Prague
+420 608 785 607
docket@bauerip.eu

Blog

Výhoda vlastnit patent

Patenty, vedle užitných nebo průmyslových vzorů, ochranných známek apod., jsou jedním z forem ochrany umožňující vlastníkovi zajistit si exkluzivní právo na trhu. Vlastnit patent představuje obrovskou výhodu pro každou organizaci, protože vlastnictví poskytuje přístup na trh, pákový efekt při vyjednávání, financování ve formě investic a zvyšují ekonomickou a strategickou hodnotu organizace. Na druhou stranu to také…
Více

The European Union Design system

A design generally means the appearance of the whole or a part of a product resulting from the features of, in particular, the lines, contours, colours, shape, texture and/or materials of the product itself and/or its ornamentation. Product means any industrial or handicraft item, including inter alia parts intended to be assembled into a complex…
Více

Rozsah ochrany vyplývající z patentů v České Republice

Udělený patent dává majiteli právo výlučně využívat vynález. Do jisté míry představuje patent právo zakázat výrobu, nabídku, uvádění na trh nebo používání výrobku nebo procesu, který je předmětem patentu, nebo k tomu účelu výrobek dovážet či skladovat nebo s ním jiným způsobem nakládat. Bez souhlasu majitele nesmí nikdo dodávat nebo k dodání nabízet jiné osobě,…
Více

Nové metodické pokyny Úřadu průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví zveřejnil k 5.4.2019 nové, rozuměj upravené, metodické pokyny týkající se obecné části, ochranných známek, sporných řízeních ve věci ochranných známek a opravných řízení.

Nové pokyny pro softwarové patenty v USA

Zajímáte se o ochranu softwaru (počítačového programu) nebo počítačem realizovaného vynálezu v USA? S účinností od 7. ledna 2019 mají američtí patentoví referenti k dispozici nový soubor pokynů k vyhodnocení softwarových patentových přihlášek. Pokyny kodifikovaly nedávnou judikaturu tak, aby zajistily větší konzistenci v řízení o patentových přihláškách v USA a před příslušnými soudy. Revidovaná příručka o způsobilosti k patentové…
Více

Chráněno: Manuál pro přípravu podkladů

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Patent vs. Užitný vzor

Vynálezecká činnost vs. rámec odborné dovednosti Následující článek se týká rozdílu mezi podmínkou patentovatelnosti, resp. zápisné způsobilosti, vynálezu, resp. technického řešení. Konkrétně se článek týká rozboru podmínky zápisu užitného vzoru do rejstříku, konkrétněji přesáhnutí tzv. rámce odborné dovednosti. Porovnáme-li zákon 527/1990 Sb. Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, se zákonem 478/1992 Sb. Zákon…
Více

Patent a software

Chcete si zajistit technologický monopol v oblasti umělé inteligence? Patentování softwaru, alias počítačem realizovaného vynálezu, není jednoduché. Koukněte se např. na studii WIPO o umělé inteligenci. Zeptejte se nás, jak Vám můžeme pomoci s ochranou.

Podpora financování práv průmyslového vlastnictví

Podáváte patenty a poplatky jsou vysoké? Spolupracujeme se zkušenými odborníky v oblasti dotací. https://www.pavcadolezalova.cz/

Poskytujeme servis v oboru průmyslového vlastnictví

Více najdete na stránce O nás.