Užitný vzor v Německu

Ochrana užitného vzoru v Německu může být pro vynálezce a podnikatele atraktivní z několika důvodů. Německo je jednou z největších ekonomik v Evropě a má silnou průmyslovou základnu, což znamená, že existuje mnoho příležitostí pro inovativní společnosti, které chtějí chránit své technické řešení prostřednictvím užitného vzoru.

Německo má také velmi kvalitní a efektivní systém ochrany průmyslového vlastnictví, který zahrnuje ochranu patentů, užitných vzorů a ochranných známek. Úřad průmyslového vlastnictví v Německu nabízí rychlý a efektivní proces pro získání ochrany užitného vzoru.

Dalším důvodem, proč je Německo atraktivní z hlediska ochrany užitného vzoru, je to, že užitné vzory jsou v Německu velmi respektované a uznávané. To znamená, že pokud máte chráněné technické řešení prostřednictvím užitného vzoru v Německu, můžete se spolehnout na to, že bude respektováno a chráněno.

1. Co je užitný vzor a co lze chránit?

Užitný vzor zapsaný v Německu je forma právní ochrany technického řešení poskytující výlučná práva. Při zápisu se nezkoumají novost, vynález a průmyslová využitelnost. Díky tomu je ochrana užitného vzoru snadnější, rychlejší a levnější než ochrana patentem. Existuje však také větší riziko, že bude užitný vzor napaden a možná zrušen. V řízení o zrušení nebo porušení se později provádí kontrola podmínek pro účinnou ochranu užitného vzoru, jako jsou novost, vynález a průmyslová využitelnost. Je tedy vhodné se předem ujistit, že tyto podmínky pro vaši registraci splňujete pečlivou rešerší na stav techniky a průzkumem.

Dalším důležitým rozdílem mezi oběma druhy právní ochrany je doba trvání. Patent může být udržován po dobu dvaceti let, zatímco užitný vzor maximálně deset let.

Chcete-li rychle a levně ochránit svůj vynález, je pro vás právo užitného vzoru správným právem na ochranu. Stejně jako u patentu mohou být chráněny všechny technické vynálezy. To zahrnuje také chemické látky, potraviny a léky, s výjimkou biotechnologických vynálezů a postupů (výrobní a pracovní postupy, měřicí postupy atd.).

S registrací vstupuje ochranné právo v platnost a máte stejná práva jako s patentem: můžete zakázat komerční využívání technického řešení komukoliv jinému.

2. Patent nebo Užitný vzor? Patent a Užitný vzor!

Využijte užitný vzor jako doplněk k patentové přihlášce. Paralelní podání přihlášky užitného vzoru poskytuje ochranu v období mezi podáním patentové přihlášky a udělením patentu, kdy existuje nebo je pouze omezená ochrana.

3. Kam se podává přihláška užitného vzoru v Německu a jaký je postup?

Řízení o přihlášce užitného vzoru začíná podáním přihlášky u Německého úřadu průmyslového vlastnictví (Deutsches Patent- und Markenamt). Přihlášky užitných vzorů lze podat u Německého úřadu průmyslového vlastnictví lze podat i v elektronické podobě.

Pro elektronický zápis užitného vzoru je platný snížený poplatek 30 eur.

Proč bych měl využít služby patentové zástupce?

Ať už chráníte své technické řešení pomocí užitného vzoru jen v Německu anebo v i zahraničí anebo si přejete využít právní názory anebo potřebujete zpracovat rešerši na předchozí stav techniky, pomoc patentového zástupce vám pomůže zajistit, aby byly dodrženy všechny formální náležitosti a řízení Vaší přihlášky užitného vzoru proběhlo hladce. Bez patentového zástupce se můžete setkat s tím, že zaplatíte spoustu peněz, ale vaše přihláška ochranné známky bude zamítnuta. Současně byste neměli svěřovat žádné citlivé informace spojené s Vaším podnikáním třetím stranám, kteří nejsou vedeni jako patentoví zástupci. Takové osoby často podepisují za vás důležité dokumenty, které mohou být proti Vám použity. Navíc tyto osoby, narozdíl od patentové zástupce, nenesou žádnou odpovědnost za výsledek z řízení.

Zaujaly vás naše služby v oblasti české a mezinárodní patentové ochrany, ochranných známek a užitných vzorů?