Ochrana duševního vlastnictví v ČR i zahraničí

Poskytuji odbornou pomoc fyzickým a právnickým osobám k právům průmyslového vlastnictví, zejména z oblasti ochrany duševního vlastnictví, které zahrnuje ochrany výsledků technické tvůrčí činnosti (patent, užitný vzor, průmyslový vzor) a k právům na označení (ochranné známky a zeměpisná označení).

patentová ochrana

Zpracování patentové přihlášky podle PCT, Evropské patentové přihlášky nebo přihlášky vynálezu s žádostí o udělení patentu v ČR a Německu. Zastoupení v řízení o udělení patentu na mezinárodní, evropské, české a německé úrovni. Příprava odpovědi na úřední zprávy, rešerše na patentovatelnost vynálezu (novost a vynálezecká činnost), na stav techniky, na patentovou čistotu produktu anebo výroby/služby. Návrh na zrušení patentu, odpor proti udělení Evropského patentu a licenční služby.

Užitné
vzory

Zpracování přihlášky užitného vzoru v ČR nebo v Německu. Zastoupení v řízení o zápisu užitného vzoru, příprava odpovědi na úřední zprávy a úprava podloh. Rešerše na zápisnou způsobilost užitného vzoru (novost a překonání odborné činnosti), rešerše na stav techniky, na patentovou čistotu produktu anebo výroby/služby. Návrh na výmaz užitného vzoru a licenční služby.

Ochranné
známky

Zpracování a podání přihlášky ochranné známky (registrace ochranné známky) v ČR, Evropské Unii, Německu a registrace Mezinárodních ochranných známek. Příprava odpovědi na úřední zprávy. Rešerše na dostupnost ochranných známek a na známkovou čistotu produktu a služby. Námitky proti zápisu ochranné známky, návrh na zrušení anebo zneplatnění ochranné známky a licence k ochranné známce.

Průmyslový vzor

Registrace průmyslového vzoru, přihlášky průmyslového vzoru v ČR a v EU. Zastoupení v řízení o zápisu průmyslového vzoru, příprava odpovědi na úřední zprávy a úprava podloh, návrh na výmaz průmyslového vzoru, rešerše a monitorování na ostatní průmyslové vzory a licenční služby.

Spory o průmyslové vlastnictví

Porušení práv z průmyslového vlastnictví – civilní spor (ČR, EU, Jednotný patentový soud), zrušení patentu a námitkové řízení proti zápisu ochranné známky. Zrušení ochranné známky, neplatnost ochranné známky, výmaz užitného a průmyslového vzoru, monitorování práv v ČR a zahraničí.

Zaujaly vás naše služby v oblasti ochrany duševního vlastnictví - české a mezinárodní patentové ochrany, ochranných známek a užitných vzorů?

mohlo by vás zajímat

Na který soud se

Systém soudů v České republice je specificky uspořádán pro různé typy právních sporů, včetně těch, které se týkají patentů...

číst více >>