Ceník služeb

Patentový zástupce vykonává svou činnost za odměnu a má právo žádat od klienta přiměřenou zálohu (§ 40, Zákon č. 417/2004 Sb. Zákon o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví).
Klientům je doporučeno se zajímat o výši odměny před samotnými právními úkony (včetně prvních telefonických rad), první porady (včetně telekonferenčních konzultací), zpracování právního rozboru, apod.

Smluvní odměna

Smluvní odměna je v tomto režimu zpravidla uzavřena písemně. Smluvní odměna může být uzavřena emailem, např. odsouhlasením nabídky za služby. Touto smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy, včetně poplatků za služby patentového zástupce. Hodinová smluvní sazba, pokud neuvedeno jinak, je 2500 Kč.

§ 7 (1) Pravidel profesní etiky a soutěže patentových zástupců: „Patentový zástupce předem poskytne klientovi pravdivé informace o očekávaném rozsahu svých výkonů a na jeho žádost mu objasní způsob výpočtu a výši smluvní odměny.“

Smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy (§ 1724 NOZ). Smlouva nemusí být uzavřena písemně, ústní dohoda anebo projev vůle, zejména z kontextu emailové komunikace s žádostí o služby (např. právní poradenství) Patentového zástupce, je dostatečný.

Zaujaly vás naše služby v oblasti české a mezinárodní patentové ochrany, ochranných známek a užitných vzorů?