Prague
+420 608 785 607
docket@bauerip.eu

Užitný vzor

Utility Model Svg Png Icon Free Download (#205590) - OnlineWebFonts.COMUžitným vzorem jsou nová, průmyslově využitelná technická řešení, která přesahují rámec pouhé odborné dovednosti.

Podmínky ochrany užitného vzoru

Užitný vzor musí být technické řešení. Pojem technické řešení není definován. Otázka, zdali předmět požadované ochrany lze považovat za technické řešení potřebuje věcné posouzení a liší se případ od případu.

Technická řešení nejsou:
a) objevy, vědecké teorie a matematické metody,
b) pouhé vnější úpravy výrobků,
c) plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti,
d) programy počítačů,
e) pouhé uvedení informace.

Užitný vzor dále musí být:
– nový, tj. nesmí být součásti stavu techniky;
– přesahovat rámec pouhé odborné dovednosti; a
– průmyslově využitelný, jestliže může být opakovaně využíváno v hospodářské činnosti.


Stavem techniky není takové zveřejnění výsledků práce přihlašovatele nebo jeho právního předchůdce, ke kterému došlo v posledních šesti měsících před podáním přihlášky užitného vzoru.

O porovnání přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti více zde.

Řízení o užitných vzorech

Řízení o registraci užitného vzoru začíná podáním přihlášky.

Přihláška musí obsahovat:

  • žádost o zápis do rejstříku užitných vzorů, s uvedením názvu užitného vzoru,
  • popis technického řešení, popřípadě jeho dokumentaci,
  • nároky na ochranu, v nichž musí být jasně a stručně vymezen předmět, který má být chráněn užitným vzorem.

Více o zpracování dokumentace zde.

Je-li vše v pořádku, Úřad užitný vzor zaregistruje a publikuje.

Účinky užitného vzoru

Bez souhlasu majitele užitného vzoru nikdo nesmí technické řešení chráněné užitným vzorem při své hospodářské činnosti vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit.

Majitel užitného vzoru je oprávněn poskytnout souhlas k využívání technického řešení chráněného užitným vzorem (licence) jiným osobám nebo na ně užitný vzor převést.

Práva vyplývající z patentu uděleného na základě přihlášky vynálezu s pozdějším právem přednosti nesmějí být v případě střetu vykonávána bez souhlasu majitele užitného vzoru.

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně využívá technické řešení chráněné užitným vzorem. Za přestupek lze uložit pokutu do 250000 Kč nebo zákaz činnosti. Pokud se přestupku dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba, lze uložit též zveřejnění rozhodnutí o přestupku.