Užitný vzor

Užitný vzor musí být technické řešení, které je nové, přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti; a je průmyslově využitelný.

Technická řešení nejsou:

  • objevy, vědecké teorie a matematické metody,
  • pouhé vnější úpravy výrobků,
  • plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti,
  • programy počítačů,
  • pouhé uvedení informace.

Bauer-IP může posoudit, zdali nápad skutečně odpovídá výše uvedené definici užitného vzoru. Dále může poskytnout rešerši na novost a provést analýzu zápisné způsobilosti.

Za určitých podmínek lze registrovat užitný vzor i v případě uveřejnění. Neváhejte se zeptat, zdali je stále možné získat užitný vzor na Vaše technické řešení.

Odborná dovednost a vynálezecká činnost u vynálezů se liší. O porovnání přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti více zde.

Řízení o užitných vzorech

Řízení o registraci užitného vzoru začíná podáním přihlášky. Bauer-IP zpracuje podlohy, včetně nároků na ochranu, podá přihlášku a zastoupí klienty v řízení o užitných vzorech. Bauer-IP rovněž navrhuje odpovědi na úřední zprávy a úpravy podloh užitného vzoru.

Přihláška musí obsahovat:

  • žádost o zápis do rejstříku užitných vzorů, s uvedením názvu užitného vzoru – Bauer-IP zajistí splnění všech formálních náležitostí tak, aby klient získal nejen den podání a prioritní právo, ale i rychle a levně získaný užitný vzor.
  • popis technického řešení, popřípadě jeho dokumentaci – Bauer-IP zpracuje podlohy a případnou dokumentaci.
  • nároky na ochranu, v nichž musí být jasně a stručně vymezen předmět, který má být chráněn užitným vzorem – Bauer-IP zajistí správnou formulaci nároků na ochranu tak, aby pokryla obchodní záměr klienta.

Více o zpracování dokumentace zde.

Je-li vše v pořádku, Úřad užitný vzor zaregistruje a publikuje.

Účinky užitného vzoru

Bez souhlasu majitele užitného vzoru nikdo nesmí technické řešení chráněné užitným vzorem při své hospodářské činnosti vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit. V případě narušení těchto práv, Bauer-IP zastupuje klienty ve sporném řízení.

Majitel užitného vzoru je oprávněn poskytnout souhlas k využívání technického řešení chráněného užitným vzorem (licence) jiným osobám, nebo na ně užitný vzor převést. Bauer-IP zastupuje klienty v licenčním jednání, navrhuje a zpracovává licenční smlouvy, popř. identifikuje případného nabyvatele licence.

Práva vyplývající z patentu uděleného na základě přihlášky vynálezu s pozdějším právem přednosti nesmějí být v případě střetu vykonávána bez souhlasu majitele užitného vzoru.