Ochranné známky v Německu

Ochranné známky identifikují zboží a služby podniku a jsou jeho duševním vlastnictvím stejně jako patenty. Silné ochranné známky jsou aktivy. Především ta označení, které jsou vhodné pro odlišení zboží a/nebo služeb vašeho podniku od těch jiného podniku, mohou být chráněny jako ochranné známky. Naše webové stránky vám řeknou vše, co potřebujete vědět jako přihlašovatel o ochrannou známku v Německu.

Co je to ochranná známka?

Ochranná známka ja výlučné právo a používá se k identifikaci zboží a/nebo služeb podniku. Znaky vhodné pro odlišení zboží a/nebo služeb podniku od těch jiného podniku mohou být chráněny jako ochranné známky. Mohou to být například slova, písmena, čísla, obrázky, ale také barvy, hologramy, multimediální znaky a zvuky.

Kromě klasických individuálních ochranných známek existuje také kategorie ochranných známek certifikační známky. Certifikační známka se vyznačuje především tím, že na rozdíl od individuální ochranné známky není jejím hlavním účelem indikace původu, ale záruční funkce.

Výhradní právo k používání 

Po registraci ochranné známky získává její vlastník výhradní právo používat ochrannou známku pro chráněné zboží a služby a nakládat s ochrannou známkou. Ochranné známky mohou být kdykoliv prodány a převedeny jejich vlastníkem. Vlastník ochranné známky může také poskytnout jiné osobě právo používat svou ochrannou známku jako licenci ochranné známky. Ochranná známka může být neomezeně obnovena. Může se říci, že může mít věčný život. Pokud však nejsou po příslušném desetiletém období zaplaceny poplatky za obnovu, ochranná známka bude zrušena.

Absolutní důvody pro zamítnutí

Úřad zkoumá přihlášku ochranné známky z hlediska absolutních důvodů pro zamítnutí. Absolutní důvody pro zamítnutí jsou například:

 • nedostatek rozlišovací schopnosti
 • popisné výrazy, které musí zůstat volně dostupné pro všeobecné použití
 • nebezpečí klamání veřejnosti
 • znak státu zahrnutý v ochranné známce
 • urážka veřejného pořádku nebo přijatých zásad morálky

Známky nebudou registrovány, pokud neurčují jasný a přesný předmět ochrany a především známky nebudou registrovány, pokud postrádají jakoukoliv rozlišovací schopnost nebo pokud pouze popisují dotčené zboží a služby.

Řízení o registraci ochranné známky v Německu

Požadovaná data pro podání přihlášky

Řízení o registraci ochranné známky začíná podáním přihlášky na příslušném Úřade. Pro podání žádosti u Úřadu průmyslového vlastnictví v Německu (DPMA) se obvykle ustanovuje zástupce. Každý, kdo nemá v Německé spolkové republice bydliště, musí být nutně zastoupen právním zástupcem, např. patentovým zástupcem. V každém případě musíte poskytnout určité minimální informace o přihlašovateli, o požadované ochranné známce a o seznamu zboží a služeb.

Údaje o přihlašovateli

Žadatelem může být

 • fyzická osoba (soukromá osoba)
 • právnická osoba
 • obchodní společnost s právní subjektivitou.

Údaje o žadateli musí zahrnovat jméno a adresu.

Typy ochranných známek a jejich reprezentace

Jako ochranná známka může být chráněno: slova, písmena, čísla, obrázky, trojrozměrné tvary, barvy, hologramy, multimediální značky, zvuky, ale také jiné znaky. Při podávání žádosti o ochrannou známku musíte rozhodnout, zda chcete svou ochrannou známku zaregistrovat jako

 • slovní
 • obrázovou
 • trojrozměrnou
 • zvukovou
 • vzorovou
 • pohybovou
 • poziční
 • multimediální
 • hologramovou
 • jinou.

Většina ochranných známek je obvykle podána jako individuální ochranné známky za účelem odlišení zboží a služeb jedné společnosti od zboží a služeb jiných společností. Existují však také všechny výše uvedené typy ochranných známek v kategoriích ochranných známek pro certifikační značky a kolektivní značky.

Seznam výrobků a služeb

Ochranné známky jsou registrovány pro konkrétní zboží a/nebo služby. Musíte přesně specifikovat zboží a/nebo služby, pro které hodláte ochrannou známku používat. Vaše žádost proto musí obsahovat seznam zamýšleného zboží a/nebo služeb. Veškeré zboží a služby jsou rozděleny do 45 tříd.

Služby patentového zástupce

Pokud hledáte kvalifikovaného zástupce pro registraci ochranných známek v Německu, kontaktujte nás ještě dnes. Naše tým je připraven poskytnout vám nejlepší možnou podporu a poradenství pro ochranu vaší značky.

Zaujaly vás naše služby v oblasti české a mezinárodní patentové ochrany, ochranných známek a užitných vzorů?