Ochranné známky v ČR a EU

I když si to spotřebitel obvykle neuvědomuje, každý je ochranným známkám vystaven a hodnotí je. Ochranná známka slouží k odlišení vašich produktů od konkurence a poskytuje vám exkluzivní právo (právo zakázat konkurenci užívat stejné označení).

Proč si zaregistrovat ochrannou známku?

I když si to spotřebitel obvykle neuvědomuje, každý je ochranným známkám vystaven a hodnotí je. Ochranná známka slouží k odlišení vašich produktů od konkurence a poskytuje vám exkluzivní právo (právo zakázat konkurenci užívat stejné označení).

Značkové zboží anebo služba přináší významnou tržní výhodu při výběru tohoto zboží anebo služby spotřebitelem. Spotřebitel si raději vybere značkový produkt, oproti neznačkovému. Nákupní rozhodnutí spotřebitelů jsou ovlivněna ochrannými známkami a reputací, kterou tyto značky představují. Pro podnikatele je tedy důležité, aby si spotřebitel, ve spojení s ochrannou známkou, vždy vybavil jednoho konkrétního podnikatele. Navíc, ochranné známky jsou důležitým aktivem a pomáhají rozvíjet jejich podnikání.

1. Ochranné známky jsou účinným komunikačním nástrojem.

V jedné značce nebo logu mohou ochranné známky vyjadřovat kvalitativní ohledy produktu a emocionální atributy, včetně zprávy o podnikateli, vaší společnosti a pověsti. Vaše ochranná známka nemusí být slovo. Vyjádřené ochranné známky lze rozpoznat bez ohledu na jazyk nebo abecedu.

2. Ochranné známky usnadňují zákazníkům, aby vás našli.

Trh je přeplněný a je těžké se odlišit od konkurence. Ochranné známky jsou účinným nástrojem obchodní komunikaci, který upoutá pozornost zákazníků a nechá vyniknout vaše podnikání, produkty a služby. Zákazníci, kteří si prohlížejí ochrannou známku, okamžitě vědí, s kým mají co do činění. Vaše značka může být rozhodujícím faktorem při rozhodování zákazníka o nákupu.

3. Ochranné známky umožňují podnikatelům efektivně využívat internet a sociální média.

Vaše značka je první věc, kterou zákazníci při hledání vašich produktů a služeb zadají do vyhledávače nebo platformy sociálních médií (Facebook, Twitter, Youtube). Vyšší provoz na webu nebo platformě sociálních médií se promítá do vyšších hodnocení, což přináší ještě větší provoz, více zákazníků a větší povědomí o značce.

4. Ochranné známky jsou cenným aktivem.

Ochranné známky mohou časem nabývat cennější hodnoty. Čím více bude vaše obchodní pověst růst, tím cennější bude vaše značka. Ochranné známky poskytují hodnotu nad rámec vašeho hlavního podnikání. Ochranné známky mohou vést k expanzi z jednoho odvětví do druhého. Pokud si přejete, může vaše ochranná známka vést k akvizici vašeho podniku větší společností. Ochranné známky jsou majetkové aktivum podobné nemovitostem, které lze koupit, prodat, licencovat, nebo použít jako zástavní právo k zajištění půjčky pro rozvoj vašeho podnikání.

5. Ochranné známky mohou usnadnit prodej.

Značky mohou evokovat pozitivní pocity v myslích lidí. Výsledkem je, že produkty anebo služby jsou pro spotřebitele atraktivnější.

6. Ochranné známky jsou výhodnou koupí.

Úřad průmyslového vlastnictví si za registraci ochranné známky účtuje pouhých 5000,- Kč za výrobky anebo služby ve třech třídách. Ochranná známka je platná deset let a dá se nekonečně-krát prodloužit.

 

Jak si zaregistrovat ochrannou známku?

Řízení o zápisu ochranné známky začíná podáním přihlášky ochranné známky, kterou lze podat u příslušných úřadů průymslového vlastnictví. V případě přihlášky ochranné známky v ČR je příslušný Úřad průmyslového vlastnictví. V případě přihlášky ochranné známky v EU je příslušný Úřad duševního vlastnictví Evropské Unie (EUIPO). Součástí podání přihlášky je zaplacení správního poplatku za průzkum formalit, zveřejnění přihlášky a případný zápis do rejstříku ochranných známek. Úřad však nedělá průzkum na předchozí práva z ochranných známek. Rešerši a případný názor na kolizi s předchozími ochrannými známkami dělají patentoví zástupci.

Rešerše je důležitá k odvrácení případných sporů spojených s přihláškou ve formě námitek anebo připomínek. Případně s již zapsanou ochrannou známkou ve formě návrhů na neplatnost ochranné známky.

Úřad průmyslového vlastnictví v ČR zapisuje ochranné známky od 5000,- Kč ve spojení zboží anebo služeb ve třech třídách. EUIPO umožňuje zápis ochranné známky od 850 EUR za jednu třídu zboží anebo služeb.

 

Proč bych měl využít služby patentové zástupce?

Ať už registrujete svou ochrannou známku pouze v ČR anebo v EU anebo si přejete využít právní názory anebo potřebujete zpracovat rešerši na předchozí práva z ochranných známek, pomoc patentového zástupce vám pomůže zajistit, aby byly dodrženy všechny formální náležitosti a řízení Vaší ochranné známky proběhlo hladce. Bez patentového zástupce se můžete setkat s tím, že zaplatíte spoustu peněz, ale vaše přihláška ochranné známky bude zamítnuta. Současně byste neměli svěřovat žádné citlivé informace spojené s Vaším podnikáním třetím stranám, kteří nejsou vedeni jako patentoví zástupci. Takové osoby často podepisují za vás důležité dokumenty, které mohou být proti Vám použity. Navíc tyto osoby, narozdíl od patentové zástupce, nenesou žádnou odpovědnost za výsledek z řízení.

Zaujaly vás naše služby v oblasti české a mezinárodní patentové ochrany, ochranných známek a užitných vzorů?