Nové pokyny pro softwarové patenty v USA

Zajímáte se o právní ochranu softwaru (počítačového programu) nebo počítačem realizovaného vynálezu v USA?

S účinností od 7. ledna 2019 mají američtí patentoví referenti k dispozici nový soubor pokynů k vyhodnocení softwarových patentových přihlášek. Pokyny kodifikovaly nedávnou judikaturu tak, aby zajistily větší konzistenci v řízení o patentových přihláškách v USA a před příslušnými soudy.

Revidovaná příručka o způsobilosti k patentové ochraně z roku 2019 reviduje postupy pro určení, zda nárok na patent nebo patentovou přihlášku směřuje k výjimce z patentovatelnosti (přírodní zákony, přírodní jevy a abstraktní myšlenky).

Nové pokyny zdůrazňují, že při hodnocení softwarové patentové přihlášky musí zkoušející použít vícefázový dvoudílný test.

Zaprvé, revidovaná příručka o způsobilosti pro způsobilost k patentové ochraně z roku 2019 vysvětluje, že abstraktní myšlenky mohou být sjednoceny, např. matematické metody, určité metody organizování lidské činnosti a mentální procesy. Zadruhé, nárok na patent nebo nárok v patentové přihlášce, který uvádí výjimku z patentovatelnosti, není automaticky vyloučen z patentovatelnosti, pokud je výjimka začleněna do praktického uplatnění. Nárok, který obsahuje výjimku z patentovatelnosti a současně není integrován do praktické aplikace, spadá do výjimky z patentovatelnosti podle prvního kroku.

Jistá obdoba průmyslově právní ochrany existuje i evropských zemí (koncept počítačem realizovaných vynálezů).

Zaujaly vás naše služby v oblasti české a mezinárodní patentové ochrany, ochranných známek a užitných vzorů?