Užitné vzory

Zpracování přihlášky užitného vzoru v ČR nebo v Německu. Zastoupení v řízení o zápisu užitného vzoru, příprava odpovědi na úřední zprávy a úprava podloh. Rešerše na zápisnou způsobilost užitného vzoru (novost a překonání odborné činnosti), rešerše na stav techniky, na patentovou čistotu produktu anebo výroby/služby. Návrh na výmaz užitného vzoru a licenční služby.

Více o užitných vzorech

Užitný vzor musí být technické řešení, které je nové, přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti; a je průmyslově využitelný.
Technická řešení nejsou:

  • objevy, vědecké teorie a matematické metody,
  • pouhé vnější úpravy výrobků,
  • plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti,
  • programy počítačů,
  • pouhé uvedení informace.

Odborná dovednost a vynálezecká činnost u vynálezů se liší. O porovnání přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti více v tomto článku.

Řízení o užitných vzorech

Řízení o registraci užitného vzoru začíná podáním přihlášky. Úřady často volí pouze registrační principy zápisu. Za splnění zápisných kritérií si ručí přihlašovatel, resp. majitel práva. Úřad často kontroluje jen formální stránku přihlášky.

Je-li vše v pořádku, Úřad užitný vzor zaregistruje a publikuje.

Účinky užitného vzoru

Bez souhlasu majitele užitného vzoru nikdo nesmí technické řešení chráněné užitným vzorem při své hospodářské činnosti vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit.

Majitel užitného vzoru je oprávněn poskytnout souhlas k využívání technického řešení chráněného užitným vzorem (licence) jiným osobám, nebo na ně užitný vzor převést.

Práva vyplývající z patentu uděleného na základě přihlášky vynálezu s pozdějším právem přednosti nesmějí být v případě střetu vykonávána bez souhlasu majitele užitného vzoru.

Zaujaly vás naše služby v oblasti české a mezinárodní patentové ochrany, ochranných známek a užitných vzorů?